CBDdiscounter.at Produkte

AB € 9,00/g
Nicht vorrätig
1 Pkg. > 30,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

€ 3,00/g
1 Pkg. > 30,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 1,00/g
Nicht vorrätig

Outdoor

Green Magic

1 Pkg. > 4,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 5,00/g
1 Pkg. > 8,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 2,30/g

Outdoor

Erdbeerli

1 Pkg. > 4,90 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 2,30/g

Outdoor

Blue Berry

1 Pkg. > 4,90 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 2,50/g
Nicht vorrätig

Outdoor

Remedy

1 Pkg. > 4,90 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Nur AT <0,3% THC

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 2,30/g

Outdoor

CBD Skunk

1 Pkg. > 4,90 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 2,30/g

Outdoor

Chameleon

1 Pkg. > 4,90 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 2,50/g
Nicht vorrätig

Outdoor

Lemon Haze

1 Pkg. > 4,90 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 2,30/g

Outdoor

Amnesia Haze

1 Pkg. > 4,90 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 2,30/g

Outdoor

Nebula Haze

1 Pkg. > 4,90 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 2,30/g
1 Pkg. > 4,90 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 2,30/g

Outdoor

OG Kush

1 Pkg. > 4,90 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 2,30/g

Outdoor

Mango Kush

1 Pkg. > 4,90 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 2,30/g

Outdoor

Banana Kush

1 Pkg. > 4,90 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Nur AT <0,3% THC
1 Pkg. > 4,90 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 3,90/g
Nicht vorrätig

Indoor

Orange Bud

1 Pkg. > 7,40 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 3,90/g
1 Pkg. > 7,40 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 3,90/g
Nicht vorrätig

Indoor

Therapy

1 Pkg. > 7,40 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 3,90/g
Nicht vorrätig
1 Pkg. > 7,40 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 3,90/g

Indoor

Red Cherry

1 Pkg. > 7,40 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 3,51/g
Nicht vorrätig
1 Pkg. > 7,40  6,66  - 175,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 3,51/g

Indoor

Strawberry

1 Pkg. > 7,40  6,66  - 175,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 3,90/g

Indoor

Cannatonic

1 Pkg. > 7,40 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 3,90/g
1 Pkg. > 7,40 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 3,51/g
Nicht vorrätig

Indoor

Blue Berry

1 Pkg. > 7,40 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 5,00/g
1 Pkg. > 8,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

BESTSELLER
1 Pkg. > 8,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 5,00/g
1 Pkg. > 8,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 5,00/g
1 Pkg. > 8,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 4,50/g
1 Pkg. > 8,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 5,00/g
Nicht vorrätig
1 Pkg. > 8,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 5,40/g
1 Pkg. > 9,50  8,55  - 270,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 6,00/g

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 7,00/g
Nicht vorrätig
1 Pkg. > 10,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-20%
Nicht vorrätig
1 Pkg. > 7,40  1 Pkg. > 5,18 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 6,00/g
1 Pkg. > 9,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Nur AT <0,3% THC

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
Nicht vorrätig
93,50  84,15 

inkl. 20 % MwSt.

exkl. Versand

inkl. 20 % MwSt.

exkl. Versand

inkl. 20 % MwSt.

exkl. Versand

AB € 7,50/g
1 Pkg. > 11,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 5,00/g

inkl. MwSt.

exkl. Versand