CBDdiscounter.at Produkte

Angebot!
-40%

Hash

ICE Rocks

1 Pkg. > 30,00  18,00  - 420,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 8,40/g
1 Pkg. > 30,00  18,00  - 420,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 1,44/g

Outdoor

Green Magic

1 Pkg. > 8,00  6,80  - 1.232,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 1,23/g

Outdoor

Outdoor Mix

1 Pkg. > 8,00  6,00  - 123,75 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 1,95/g

Outdoor

Erdbeerli

1 Pkg. > 9,80  8,33  - 195,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-40% BESTSELLER

Outdoor

Blue Berry

1 Pkg. > 9,80  5,88  - 138,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 1,95/g
Nicht vorrätig

Outdoor

Remedy

1 Pkg. > 9,80  8,33  - 195,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 2,30/g
1 Pkg. > 9,80 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB €2,07/g
Nicht vorrätig

Outdoor

Tropical Haze

1 Pkg. > 9,80 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 2,30/g

Outdoor

Harlequin

1 Pkg. > 9,80 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 2,07/g
Nicht vorrätig

Outdoor

CBD Skunk

1 Pkg. > 9,80  8,82  - 207,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 1,95/g

Outdoor

Sour Diesel

1 Pkg. > 9,80  8,33  - 195,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 1,95/g

Outdoor

Fruit Cake

1 Pkg. > 9,80  8,33  - 195,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 1,95/g

Outdoor

Chameleon

1 Pkg. > 9,80  8,33  - 195,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 1,95/g

Outdoor

Gelato

1 Pkg. > 9,80  8,33  - 195,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 1,95/g
1 Pkg. > 9,80  8,33  - 195,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 2,30/g

Outdoor

Lemon Diesel

1 Pkg. > 9,80 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 2,07/g

Outdoor

Amnesia Haze

1 Pkg. > 9,80  8,82  - 207,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
Nur AT <0,3% THC
1 Pkg. > 9,80  7,84  - 200,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 1,95/g
1 Pkg. > 9,80  8,33  - 195,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 1,95/g
Nicht vorrätig
1 Pkg. > 9,80  8,33  - 195,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 1,95/g

Outdoor

Blue Dream

1 Pkg. > 9,80  8,33  - 195,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 2,30/g

Outdoor

Lemon Skunk

1 Pkg. > 9,80 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 2,30/g

Outdoor

Birthday Cake

1 Pkg. > 9,80 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 1,95/g

Outdoor

OG Kush

1 Pkg. > 9,80  8,33  - 195,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 1,95/g

Outdoor

Limoncello

1 Pkg. > 9,80 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 2,30/g

Outdoor

Berry Kush

1 Pkg. > 9,80 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 2,07/g

Outdoor

Sweet Passion

1 Pkg. > 9,80  8,82  - 207,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 2,30/g

Outdoor

AK-47

1 Pkg. > 9,80 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 1,95/g

Outdoor

Mango Kush

1 Pkg. > 9,80  8,33  - 195,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-20%
1 Pkg. > 14,80  11,84  - 156,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-20%
1 Pkg. > 14,80  11,84  - 156,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 2,30/g

Outdoor

Mandarin Kush

1 Pkg. > 9,80 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-20%
1 Pkg. > 14,80  11,84  - 156,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-20%
1 Pkg. > 14,80  11,84  - 156,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-20%
1 Pkg. > 14,80  11,84  - 156,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-30%

Outdoor

CBG Blüten

1 Pkg. > 9,80  6,86  - 161,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 3,90/g

Indoor

Legendary OG

1 Pkg. > 14,80 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 3,90/g

Indoor

Hindu Kush

1 Pkg. > 14,80 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 3,51/g
Nicht vorrätig

Indoor

Gelato

1 Pkg. > 14,80  13,32  - 175,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-20%

Indoor

Wedding Cake

1 Pkg. > 14,80  11,84  - 156,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 3,90/g

Indoor

Orange Bud

1 Pkg. > 14,80 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 3,90/g

Indoor

Mango OG

1 Pkg. > 14,80 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-20% nur AT <0,3% THC
Nicht vorrätig
1 Pkg. > 17,00  13,60  - 200,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-20%

Indoor

Swiss Cheese

1 Pkg. > 14,80  11,84  - 156,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-25%
Nicht vorrätig
1 Pkg. > 14,80  11,10  - 146,25 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-20%

Indoor

Gorilla Glue

1 Pkg. > 14,80  11,84  - 156,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 3,51/g

Indoor

Banana Kush

1 Pkg. > 14,80  11,84  - 156,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

-20%
Nicht vorrätig

Indoor

Strawberry

1 Pkg. > 14,80 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

-20%
Nicht vorrätig

Indoor

Cannatonic

1 Pkg. > 14,80 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 3,90/g

Indoor

Bubba Kush

1 Pkg. > 14,80 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-20%

Indoor

Vanilla Kush

1 Pkg. > 14,80  11,84  - 156,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 3,51/g
Nicht vorrätig

Indoor

Blue Berry

1 Pkg. > 14,80 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 5,00/g
1 Pkg. > 17,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-20%
1 Pkg. > 17,00  13,60  - 200,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-20%
1 Pkg. > 17,00  13,60  - 200,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-20%

Indoor

CBG Therapy

1 Pkg. > 17,00  13,60  - 200,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB €4,50/g
1 Pkg. > 17,00  15,30  - 225,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 4,50/g
1 Pkg. > 17,00  15,30  - 225,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-20%
1 Pkg. > 17,00  13,60  - 200,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-20%
1 Pkg. > 17,00  13,60  - 88,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB € 5,00/g
Nicht vorrätig

Indoor

AK47 PREMIUM

1 Pkg. > 8,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-20%
Nicht vorrätig
1 Pkg. > 19,00  15,20  - 240,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 5,40/g
Nicht vorrätig
1 Pkg. > 19,00  17,10  - 270,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

AB €6,00/g
1 Pkg. > 19,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-20%
Nicht vorrätig
1 Pkg. > 19,00  15,20  - 240,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-20%
Nicht vorrätig
1 Pkg. > 10,00  8,00  - 280,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-30%
1 Pkg. > 19,00  13,30  - 210,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-30%
1 Pkg. > 19,00  13,30  - 210,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB 6,75/g
1 Pkg. > 22,00  19,80  - 337,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-30%
1 Pkg. > 19,00  13,30  - 210,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
-10%

Hash

CBG Hash

1 Pkg. > 19,00  17,10  - 270,00 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
20,00  15,00 

inkl. 20 % MwSt.

exkl. Versand

inkl. 20 % MwSt.

exkl. Versand

€20/Stk

inkl. 20 % MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
AB € 3,51/g
Nicht vorrätig
1 Pkg. > 14,80  13,32  - 175,50 

inkl. MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
28,90  23,12 

inkl. 20 % MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
59,90  47,92 

inkl. 20 % MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
159,90  127,92 

inkl. 20 % MwSt.

exkl. Versand

Angebot!
Nicht vorrätig
36,90  29,52 

inkl. 20 % MwSt.

exkl. Versand